hlavicka.gif, 91 kB

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

V návaznosti na ostatní nabízené služby zajišťujeme i komplexní správu nemovitostí.

Tato služba je i součástí balíčku služeb pro organizace a společnosti vlastnící větši nemovitý majetek. Ze zkušeností víme, že u většiny organizací, které vlastní větší množství nemovitostí, ale jejichž hlavním předmětem činnosti není správa a rozvoj těchto nemovitostí, nedochází vždy k jejich nejoptimálnější správě. Služby poskytované naší společností mohou hospodaření s nemovitým majetkem výrazně zefektivnit.

Nabízíme Vám i následující činnosti:

  • u budov, které nevyužíváte zcela pro vlastní činnost, ale jsou, nebo mohou být pronajaty jiným subjektům, posouzení celkového toku peněz vztaženého k těmto objektům a návrh opatření směřujících k zvýšení jeho rentability, tj. snížení nákladů na provoz a k zvýšení výnosu z pronájmu nemovitostí
  • zprostředkování nových pronájmů, případně projednání nových smluvních podmínek se stávajícími nájemci Vašich objektů
  • zpracování tržních ocenění nemovitostí
  • kompletní zabezpečení prodeje nemovitostí včetně jeho přípravy (zdokumentování nemovitostí po technické, právní i ekonomické stránce)
  • řízení stavebních projektů - zastupování investora a ochrana jeho zájmů během procesu přípravy a realizace pozemních staveb včetně rekonstrukcí a oprav.
panorama.gif, 2 kB
ADUT s.r.o., Vodičkova ulice 36, 110 00 Praha 1, tel: 603 506 850, e-mail: adut@adut.cz, www.adut.cz
© ADUT spol. s r.o. - aktualizováno 1.8.2017  |  webdesign URVIHO